A sad day for Rubicon today as we learned that we would not be receiving ongoing funding from Arts Council Wales from next year.

We will take some time to consider what this means for the future of Rubicon and our participants. We are in conversation with Arts Council Wales regarding the future. In the meantime, we look forward to dancing with you all.

Your Rubicon Team. 

Diwrnod trist i Rubicon heddiw wrth inni ddysgu na fydden ni’n derbyn cyllid parhaol gan Gyngor Celfyddydau Cymru o’r flwyddyn nesaf ymlaen.

Byddwn ni’n cymryd amser i ystyried beth mae hyn yn ei olygu i ddyfodol Rubicon a’n cyfranogwyr. Rydyn ni’n sgwrsio gyda Chyngor Celfyddydau Cymru ynglŷn â’r dyfodol. Yn y cyfamser, rydyn ni’n edrych ymlaen at ddawnsio gyda chi gyd.

Eich Tîm Rubicon.